Barangay Frances

Ka - FES Simula ng Magandang Samahan

PAGSASAMA-SAMA. Hindi ba napakasaya para sa lahat na magka-puso, magka-pamilya, magkababaryo, magkaibigan at magka-eskwela? Iyan ang biyayang maidudulot ng barangayfrances.com. Daig pa natin itong "overseas calls or pasa load sa text" dahil updated tayo sa mga may bagong balita, masayang usapan o di kaya’y di maputol na pagcha-chat.

Pero Ka-FES naalala pa ba ninyo kung paano natin sama-samang itinatag ang ating umpukan? May isang taon na rin ang nakakaraan . . Naaalala mo ba muli kabaryo? Kaibigan, Ka-Eskwela ang ating payak na pinagmulan? Simple sa taong 2004 simpleng e-mail at chat lang ang pinagmulan sa kagustuhan ng lahat na mabuo ito ay naging e-group, nagkaroon ng sariling logo at ito ay lumaki ang bilang na sa kasalukuyan ay may bilang na 79 miyembro na ang nakaugnay dito.

Nagsimula ang walang tigil na talakayan at palagiang usapan. Sama-samang pinag-ukulan ng panahon, paano nga ba tayong lahat ay nagkaroon ng tinatawag na global ugnayan?

Bigla na lamang ang mga munting isipan ay gumalaw. Dahil adhikain ay tumulong at itaguyod ang magandang samahan. Ang mga maliit na isipan ay binuhay ng adhikain at inspirasyon. Kung kaya ang ideyang pakikipagkapuwa’y bigla na lamang naisipan.

Dahil halos lahat ay nag-simula sa isang paaralan: Frances Elementary School ito ang magiging ugnayan. Kung kaya FES ang unang naging pundasyon para ang grupong ito ay magkaroon ng patuloy na usapan.

Nang lumaon dahil ang paaralan ay ugat di lamang ng kaalaman at kamalayan kundi ng bagong yugto ng buhay at pakikipag-kaibigan. May mga kaibigang bagaman hindi man sa FES nagtapos ng pag-aaral ay nagnais na makisaya at makipag tulungan. Salamat sa lahat ng suporta na sa FES ay ibinigay.

Kaugnay nito, hindi mabubuo ang ating FES kung hindi tayo magkakaroon ng original adviser. Dumating sa grupo ang mga guro nating sina Ms. Josefina Bernal (Mam Naypi sa pagkakilala ng karamihan), Mam Frances Centeno-Barrett at Mr. Alfonso Cabral. Gayunpaman, nagka-roon ng pagkakataon ang Frances Bukid, Proper, Hulo at Dulo ay magkaisa. Nabigyan din tayo ng pagkakataong mapag-tagpo-tagpo ang mga taong matagal ng wala sa ating lugar.

Ngayon lahat tayo ay may ipinagmamalaki ng website ito ay ang barangayfrances.com Isa sa mga pinaka unang tambayan ng bayan. Lalong lumalago, dumadami at mas nagiging matatag ang samahan. Naging isang malaking pamilya, isang grupo, at ngayon ay isa ng samahan. Distansya’y di naging balakid bagkus ito’y naging inspirasyon, upang lahat ay isa-isang matugunan at mabigyan ng kasiyahan lalo na ang mga batang sa FES na ngayon ay nais matulungan. 

 

Click here to join brgyfrances
Click to join brgyfrances
 
   

Home :: Yahoo Brgy Frances Group :: CALUMPIT-E-CONNECT
Copyright 2004, Brgy Frances Group®. All rights reserved.
Please send updates and photos to the
webmaster.


 

Recent Videos

1045 views - 2 comments
849 views - 0 comments
861 views - 0 comments
835 views - 0 comments