Barangay Frances

Masayang Pagpupunyagi para sa mga
Magtatapos sa FES 2005-2006. . .

 

Mahal naming mga estudyante,

Isang malaking pagpupugay para sa inyong narating sa araw na ito. Walang kapantay ang tagumpay na inyong tinamasa ngayon. Mabuhay kayo! Kaming lahat nagagalak at kaisa ng inyong mga magulang, guro at kanayon at paaralan. Ang inyong tagumpay ay inaangkin naming aming tagtumpay na sabay nating naabot.

Ang inyong pagtatapos sa elementarya ay napakalaking susi ng panibagong pangarap na inyong makakamtan para sa kinabukasan kung inyong nanaisin. Nasa inyong kamay ngayon ang bagong pag-asa at simula. Kayo ang bagong henerasyon na muling huhugis ng bagong panahon. Kayo ang magiging haligi ng ibayong kaunlaran. Nasa palad bawat isa sa inyo ang pagbabago. Nawa ay patuloy ninyo itong palaganapin.

Isang kasabihan ang nais naming ibahagi bilang kaibigan na nauna nang dumaan sa taluytuyan na sa kasalukuyan ay inyo pa lamang tinatahak: "Itanatanim ng Dakilang Diyos ang isang pangarap sa puso ng bawat isang nilalang gaya mo sapagkat alam Niya na kaya mo itong abutin".

Bagaman madalas ay maraming pagsubok na dapat daanan habang ang pangarap ay inaabot, ito ay lalo lang nagiging matamis kamtin. Sasainyo ang gabay ng Diyos at lahat ng positibong enerhiya kung ang pagbuo ng pangarap ay inyong pauunlakan at hindi pababayaang maglaho. . .

Maging masigasig at matiyaga ang bawat isa sa paghihintay. Walang hindi dumaan sa mga pagsubok at pagpapakasakit. Halimbawa: si Michael Angelo, bago pa siya pinakakilalang skultor ng lahat ng henerasyon ay itakwil ng kanyang ama at inabot ng ilang taon bago nabuo ang obrang Sistine Chapel, David At Pieta. Si Florence Nightingale, ina ng nursing, ay buong tiyagang pinaghirapan ang pagserbisyo upang magkaruon ng kaginhawahan ang mga madirigma upang mapanatili ang kalayaan at kahinahunan. Si Mother Theresa, santo kahit buhay pa, ay buong tiyagang naglingkod sa mga mahihirap at api hanggang kamatayan. At gaya ng marami pang ibang kilalang bayani at kilalang tao sa buong mundo... silang lahat ay dumaan sa maraming pagsubok, subalit sa matiyagang paghihintay at matibay na paniniwala na sila ay magtatagumpay, Sila nga ay mga tagumpay.

Gamitin ninyo itong inspirasyon at pormula ng inyo inasahang tagumpay. Palaguin ninyo ang inyong isip sa pagbabasa at pagtatanong. Magandang tulay ito sa pagtungo sa kabilang ibayo ng inyong hangarin. Huwag aksayahin ang inyo panahon sa mga bagay hindi makakatulong sa paghubog ng inyong pangarap.

Kaya mga estudyante sa huli ay mulit-muli naming babanggitin ang katagang "mangarap kayo".Ipagpatuloy nyo ang mangarap at buong kaya ninyong abutin ang mga ito. Ituloy-tuloy mong itunoon ang iyong isip sa katuparan ng iyong mga balakin, hindi sa mga balakid o mga pagsubok at walang pasubali na ang tagumpay nito ay iyong makakamtan.

Mabuhay kayong lahat at magandang araw.

 - Text Contents  by Marietta Pangan-Dutkoski

Home :: Yahoo Brgy Frances Group :: CALUMPIT-E-CONNECT
Copyright 2004, Brgy Frances Group®. All rights reserved.
Please send updates and photos to the
webmaster.

Recent Videos

1045 views - 2 comments
849 views - 0 comments
861 views - 0 comments
835 views - 0 comments